China 2006

zurück zum Reisebericht 
Peking
       
Xi'an  
Shanghai
           
Suzhou        
Hangzhou    
Guilin        
Kanton            
Hong Kong    

Kamera : Panasonic FZ-03

Galerie China